Shaxi Old Theatre Inn
Duan Jia Deng Village, Shaxi Town
Jianchuan County, Dali, Yunnan, 671302, China
+86 872 4722 296

International school programs Shaxi Yunnan China

  • International school Students helping in fields, Shaxi China