Shaxi Old Theatre Inn
Duan Jia Deng Village, Shaxi Town
Jianchuan County, Dali, Yunnan, 671302, China
+86 872 4722 296

Location Detail

 

Get Directions