Shaxi China Old Theatre Inn
Shaxi Old Town, Duan Village
Shaxi, Jianchuan, 671302, China
+86 872 4722 296

Old Tree Cafe

ร้านกาแฟสไตล์ตะวันตกเป็นครั้งแรกใน Shaxi

ต้นไม้เก่าคาเฟ่จะดำเนินการโดยป้าลุงช้างและเจิ้งเหอคู่ retied พื้นเพมาจากมณฑลซานตงประเทศจีน พวกเขามาถึง Shaxi และเป็นที่ยอมรับต้นไม้เก่าในปี 2005 ผู้บุกเบิกร้านอาหารจริงใน Shaxi! สถานที่ตั้งของพวกเขา coulldn't จะดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสนุกกับกิจกรรมรอบ Sideng สแควร์ ต้นไม้เก่าเป็นในมุมของตารางเพียงแค่ติดกับวัด Baoxing กับสองตารางกลางแจ้ง อาหารเป็นเรื่องง่ายและอร่อย; บางรายการโปรดของตะวันตกและผัดจีนกับเบียร์เย็นมืดเบียร์ลาวที่จะล้างมันลง Yum!

  • Old Tree Cafe, Shaxi Yunnan China