Shaxi China Old Theatre Inn
Shaxi Old Town, Duan Village
Shaxi, Jianchuan, 671302, China
+86 872 4722 296
  • Zhong Hui Yuan Restaurant Courtyard - Shaxi Yunnan China
  • Zhong Hui Yuan Guesthouse courtyard (Large)