Shaxi China Old Theatre Inn
Shaxi Old Town, Duan Village
Shaxi, Jianchuan, 671302, China
+86 872 4722 296

ร้านหัตถกรรม Shaxi ในเมืองเก่า Shaxi

เลือกที่ดีของของขวัญที่ Zhao ของ Shaxi ร้าน handricraft

  • Gift Shop (Large)

ตั้งอยู่ติดกับละครเวทีใน Sideng สแควร์เป็นร้านค้าหัตถกรรม Shaxi ที่ดีกับการเลือกกว้างของของขวัญที่ทำด้วยมือของแท้ ร้านจะดำเนินการโดยครอบครัว Zhao ท้องถิ่นที่มีการต่อต้านการให้เช่าในราคาที่สูงขึ้นเพื่อไม่อยู่ในท้องถิ่นจีนและพวกเขาเป็นหนึ่งในร้านค้าหัตถกรรม Shaxi ไม่กี่แห่งในเมืองเก่า

หาไอที: หันหน้าไปทางวัดโรงละครเก่าใน Sideng สแควร์, ร้านค้าหัตถกรรมทันทีทางด้านซ้ายก่อนที่จะ Horsepen 46 โฮสเทล